“2025 දී ඇමතිවරුන්ට ආයෙත් පල්ලමක්..” (VIDEO)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

2025 වසර වනවිට රජෙයේ සියලු වාහන දෙමුහුම් හෝ විදුලියෙන් ධාවනය වන වාහන බවට පරිවර්තනය කරනවා යන්න අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

අයවැය 2018: "2025 වසර වනවිට රජෙයේ සියලු වාහන දෙමුහුම් හෝ විදු…

අයවැය 2018: "2025 වසර වනවිට රජෙයේ සියලු වාහන දෙමුහුම් හෝ විදුලියෙන් ධාවනය වන වාහන බවට පරිවර්තනය කරනවා." -මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා#lka #News1st #Budget2018

Posted by Newsfirst.lk on Thursday, November 9, 2017

(Visited 13 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!