මුළු උතුරම අවදානමේ… ස්විස් සිට පැමිණ දේවමෙහෙය කල සුද්දාට කොරෝනා

March 22, 2020

දැනට රටපුරා පනවා ඇති ඇදිරි නීතිය උතුරු පලාතේ දිස්ත්‍රික්ක පහටම 24 වන අඟහරුවාදා පෙරවරු 06.00 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත. එදින පෙරවරු 06.00ට ඉවත් කරන ඇදිරි ... වැඩි විස්තර...

ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!