පාට පක්ෂ නොබලා දේවානි රටට හෙළිකළ මීගමුවේ කඩොලාන විනාශය

February 14, 2020

මීගමුව මුන්නක්කරයේ රෙජිනා පාර අසල දූපතේ ඇති කඩොලාන ශාක කපා දමා එම ප්‍රදේශය තුළ පිට්ටනියක් සෑදීමේ උත්සාහයක කිසියම් පිරිසක් යෙදී සිටීමේ සිද්ධියේදී අඩවි වන නිලධාරිනි ... වැඩි විස්තර...

ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!