“ලංඩන් පාලමේ ප්‍රහාරය අපේ වැඩක්…” – IS සංවිධානය

December 1, 2019

බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් පාලම මතදී එල්ල වූ ප්‍රහාරයේ වගකීම අයි. එස් සංවිධානය භාරගෙන තිබේ. එම සංවිධානයට අයත් අමාක් වෙබ් අඩවියේ කිසිදු සාක්ෂියක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කර නොමැතිව ... වැඩි විස්තර...

අපරාධ කරුවෙකු වූ ලංකාවේ ස්විස්ටර්ලන්ත තානාපති…

December 1, 2019

පැහැර ගත්තා කියලා කියා ගන්නා අදාල කාන්තාවගේ සෞඛ්‍ය තත්වය උඩ සාක්ෂි දෙන්ඩ සුදුසු තත්ත්වයක නෑ යනුවෙන් තානාපති කාර්යාලය තීන්දු කරයි. ඒ අනුව වුණා කියන සිදුවීමට ... වැඩි විස්තර...

ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!