ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා ඉල්ලා අස්වේ….

June 8, 2019

ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇත. සෞඛ්‍ය හේතුවක් මත තමන් ධුරයෙන් ඉවත්වන බව ඔහු සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියෙහි සඳහන් ... වැඩි විස්තර...

ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!