“කරන දෙයක් කරන්නේ ඉදිරිපසින්… “පොනිල්” වගේ පිටි පසෙන් කරන්නේ නෑ …” – මදු මාධවගේ හෙළිදරව්ව

May 15, 2019

"සිංහල ජාතිය කුපිත කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉදිරියට අරගෙන යන සයිබර් මඩ මොළකරු මංගල බලකාය විසින් ගත් අපූරු අසාර්ථක උත්සාහයක් ගැනයි අද කතා කරන්නට වෙලා තියෙන්නේ. ඊයෙ ... වැඩි විස්තර...

ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!