ගෝඨාභයගේ පුරවැසිභාවය ඉවත්කිරීම ඇමරිකාවෙන් තහවුරු කරයි… ගමන් බලපත්‍රයත් නැවත බාර දෙයි…

April 27, 2019

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය ඇමෙරිකානු පුරවැසිකම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් පසුගිය මාර්තු 06 වැනිදින ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයට භාරදුන් අයැදුම ඇමෙරිකානු රජය පිළිගෙන අැති බව වාර්තා ... වැඩි විස්තර...

ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!