“මගේ සැමියා මැරුවේ එ.ජා.පක්‍ෂයයි..” – එක්නැළිගොඩගේ කොටි දෙනගෙන් ප්‍රකාශයක් (VIDEO)

January 30, 2019

තමන්ගේ සැමියා බිලිදුන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය බවත් එහි වගකීම එක්සත් ජාතික පක්ෂය බාර ගත යුතු බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයාට අවධාරණය කරන බවත් සන්ධ්‍යා එක්නැළිගොඩ ප්‍රකාශ ... වැඩි විස්තර...

ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!