හපුතලේත් බුලත් කොලේට

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

හපුතලේ

POLITICAL PARTY/ INDEPENDENT GROUPVOTES OBTAINEDPERCENTAGE

හපුතලේ

UPFA2163749.62%
UNP1929744.25%
JVP12612.89%
DUA8121.86%
(Visited 24 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!