” සමයං”ගේ ඝාතනයේ ජිවිතයක වටිනාකම මිලියන දෙකක් ලෙස ලංසු තබයි.

” සමයං”ගේ ඝාතනයේ ජිවිතයක වටිනාකම මිලියන දෙකක් ලෙස ලංසු තබයි.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

ඊයේ දිනයේ කළුතර බන්ධනාගාර බසයේ රාජකාරි සිදුකරමින් සිටියේදී ඝාතනය වූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනා උදෙසා මිලියන දෙකක් වන්දි ලෙස ලබා දීමට යෝජනා වී ඇත. මෙම මුදල් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පවුලේ සාමාජිකයන්ට ලබා දීමට කටයුතු සුදානම් වෙමින් පවතී.

(Visited 29 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!