වීරවිල පොලීසිය ගිණි ගනී…

වීරවිල පොලීසිය ගිණි ගනී…

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

යක්කල වීරගුල පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිගේ කාමරයේ හටගත් ගින්නක් නිවිමට ගිනි නිවන රථ එහි ළඟාවිය.

(Visited 28 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!