“රුවන්පුර අධිවේගය ඇරඹීමටත් පෙර ගසාකෑම්..” සිරස ඇමති කිරිඇල්ලව පට්ට පතුරු ගහයි (Video)

“රුවන්පුර අධිවේගය ඇරඹීමටත් පෙර ගසාකෑම්..” සිරස ඇමති කිරිඇල්ලව පට්ට පතුරු ගහයි (Video)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

ඉදිකිරීමට යෝජිත කිලෝමීටර 79.9ක දුරකින් යුතු කහතුඩුව සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා වූ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ මුල් අදියරයන්වලදීද වංචා සිදුවන බව සිරස රූපවාහිනිය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කලේය.අධීවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිවලදී සිදුවෙමින් පවතින දූෂණ පිළිබදව සිරස රූපවාහිනිය පසුගිය සතියේද වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් මහාමාර්ග ඇමතිවරයාව දැඩි ලෙස විවේචනය කර තිබිණි.

(Visited 30 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!