“මුන් ආණ්ඩු නොවෙයි….පාණ්ඩු….බැරිනම් ගෙදර පලයල්ලා”(VIDEO)

“මුන් ආණ්ඩු නොවෙයි….පාණ්ඩු….බැරිනම් ගෙදර පලයල්ලා”(VIDEO)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාටිකවත් සපුරන්න බැරි මේ වාගේ වැඩ බැරි ආණ්ඩු වාහාම රට භාර දී ගෙදර යන ලෙස තෙල් නොමැතිව අන්ත අසරණ තත්වයට වැටුණු ජනතාව පවසයි..

යහපාලන ආන්ඩුව ඉවරයි ඉවරයි කියන්නේ ඉවරටම ඉවරයිජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාටිකවත් සපුරන්න බැරි මේ වැඩබැරි ආන්ඩුව ගැන ජනතාව ගේ අදහස්

Posted by Mahinda for Brighter Future on Wednesday, November 8, 2017

(Visited 13 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!