මහියංගනෙත් බුලත් කොලේට

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

මහියංගනය

POLITICAL PARTY/ INDEPENDENT GROUPVOTES OBTAINEDPERCENTAGE

මහියංගනය

UPFA3286350.64%
UNP2595640.00%
JVP39766.13%
NFF14662.26%
(Visited 34 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!