” මහින්ද හොඳා…! අපිට වැරදුණා ?- අවුරුද්දක් පුරා අඬන්න මට ප්‍රශ්න තිබුණත් සිනහමුවින් වැඩ කරනවා”

” මහින්ද හොඳා…! අපිට වැරදුණා ?- අවුරුද්දක් පුරා අඬන්න මට ප්‍රශ්න තිබුණත් සිනහමුවින් වැඩ කරනවා”

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

මේ යහපාලන රජය යටතේ රාජ්‍ය ඇමැති වරයකුට කිරීමට ඇති වැඩ ප්‍රමාණය බොහොම… සීමා සහිතයි. ඒ කලකිරීම පසුගියදා.. අපේ සහෝදර රාජ්‍ය ඇමතිතුමා සුජීව සේනසිංහ ඇමැතිතුමාගෙන් හෙළිදරව් වුණා. හැබැයි එතුමා ඔය තනිවම මුහුණදෙන ප්‍රශ්නයක් නොවෙයි. අපි සමහර විට ඒ ගැන කතා නොකළාට සමස්තයක් හැටියට මුහුණදෙන ප්‍රශ්නයක්. සමහර විට මට එය පිට කරන්න වුණොත්, අවුරුද්දක් හඬාවැලපිලත් මදි. නමුත් මම හඬා වැලපෙන්නේ නැතිව සිනාසී වැඩ කරගෙන යනවා යැයි වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ රාජ්‍ය ඇමැති වසන්ත සේනානායක මහතා පැවැසීය.

(Visited 23 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!