” මන්ත්‍රී මුද්දර දීමනාව 100%කින් ඉහළට…- උපරිමය 350000ත් පනී..””

” මන්ත්‍රී මුද්දර දීමනාව 100%කින් ඉහළට…- උපරිමය 350000ත් පනී..””

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හා පළාත් පාලන සියළු නියෝජිතයන්ගේ මුද්දර දීමනාව 100% කින් ඉහළ දමා ඇත. මෙය ඊයේ (ජනවාරි 01) දින සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මන්ත්‍රීවරයකුට ලැබුණු මුද්දර දීමනාව 175,000 සිට 350,000 දක්‌වා ඉහළ යන අතර පළාත් පාලන නියෝජිතයන්ගේ දීමනාව 24,000 සිට 48,000 දක්‌වා ඉහළ යයි. පළාත් පාලන ඡන්දයට පෙර මෙම දීමනා ඉහළ දමා තිබෙන අතර බොහෝ මන්ත්‍රීවරු මෙම මුද්දර දීමනාවෙන් කරන්නේ තැපැල් මාර්ගයෙන් තම දේශපාලන කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ කාර්යයි. මෙය සමහර රජයේ සේවකයන්ගේ වාර්ෂික වැටුපද ඉක්මවා යෑමකී.

(Visited 35 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!