“බ්ලියන 28ක් පාඩු ලැබුවත් -මිලියන3 කට වැඩි මාසික වැටුපක් ලබන නිලධාරීන් සිව් දෙනෙක් සිටිනා  ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය”

“බ්ලියන 28ක් පාඩු ලැබුවත් -මිලියන3 කට වැඩි මාසික වැටුපක් ලබන නිලධාරීන් සිව් දෙනෙක් සිටිනා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය”

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

තිස් ලක්‍ෂය බැගින් මාසික වැටුපක් ගෙවන ප්‍රදානීන් සිවු දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය සේවයේ නියුතු බව වාර්තා වෙනවා.බිලියන 28ක් වාර්ෂිකව පාඩු ලබන ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ අක්‍රමිකතාවය මෙන්න….

තිස් ලක්‍ෂය බැගින් මාසික වැටුපක් ගෙවන ප්‍රදානීන් සිවු දෙනෙක් ශ්‍රීල0කා ගුවන් සේවයේ…සිරස රූපවාහිනිය සිය ප්‍රවෘත්ති විකාශයේදී මේ ගැන කල හෙලිදරවුව මෙසේය.

Posted by Ranjanie Dabare on Saturday, September 9, 2017

.

(Visited 26 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!