“බදු නොගෙව්වොත් නීතිය හමුවට – අලුත් බදු පනත පාර්ලිමේන්තුවට “

“බදු නොගෙව්වොත් නීතිය හමුවට – අලුත් බදු පනත පාර්ලිමේන්තුවට “

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

යෝජිත නව දේශීය ආදායම් බදු පනත් කෙටුම්පත අගෝස්තු 25 වන දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර සිටියි. මුදල් අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කර සිටින ආකාරයට මීට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පතේ කෙටුම්පතේ 200 වන වගන්තිය වගන්තිය ආණ් ඩුක්‍රම ව්‍යවස් ථාවේ 3 සහ 4 වන ව්‍යවස් ථාවලට අනනුකූල බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සිදුකළ දැනුම්දීමට අනුව එය සංශෝධන කර ඇත.

(Visited 26 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!