බඩියක් ලක්ෂ 10න්, මරුටි ලක්ෂ 2 න්,ත්‍රි වීල් ලක්ෂයකින් වැඩි කරයි.. දුප්පතාට පන්න පන්න බදු ගහන යහපාලනය …..

බඩියක් ලක්ෂ 10න්, මරුටි ලක්ෂ 2 න්,ත්‍රි වීල් ලක්ෂයකින් වැඩි කරයි.. දුප්පතාට පන්න පන්න බදු ගහන යහපාලනය …..

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

2016 වසර සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති අයවැයෙන් පනවා ඇති නව බදු නිසා මරුටි වාර්ගයේ මෝටර් රථයක් ලක්‍ෂ දෙකකින්, ත‍්‍රිරෝද රථයක් ලක්‍ෂයකින් හා බඩි වර්ගයේ කැබ් රථයක් ලක්‍ෂ දහයකින් පමණ ඉහල යනු ඇති බව ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය මගින් ප්‍රකාශ කර ඇත.
විදුලි මෝටර් රථයක් ලක්‍ෂ 25කින් පමණ ඉහල යන නිසා ඒවා අනයනය නවතා දැමීමට සිදුවන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

(Visited 83 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!