පාර්ලිමේන්තුවේ කියන දේ ගැන බලන්න අධිකරණයට බෑ… –  නීතිපති කියයි- ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිලි ගනී…

පාර්ලිමේන්තුවේ කියන දේ ගැන බලන්න අධිකරණයට බෑ… – නීතිපති කියයි- ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිලි ගනී…

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

පාර්ලිමේන්තුව තුළ සිදු කරන ලද ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ පියවර ගත නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අද තීන්දු කළේය. අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ දී සිදු කළ ප්‍රකාශයකට එරෙහිව නීතිවේදී දර්ශන වේරදුවගේ විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණ පෙත්සමක් සැලකිල්ලට ගනිමින් එම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. දැනට වසර කිහිපයකට ඉහත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මගින් ප්‍රකාශිත නල්ලරත්නම් සිංහරාසා නඩු තීන්දුව තුලින් විදේශීය විනිශ්චය සභා විසින් පනවනු ලබන තීන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය බැඳී නොමැති බවට නියමයක් කර ඇති බව පෙත්සම මගින් ප්‍රකාශකර ඇත. පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පනත යටතේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ දී මන්ත්‍රීවරයෙකු සිදු කරන ප්‍රකාශයක් ගැන අධිකරණය ඉදිරියේ ප්‍රශ්න කළ නොහැකි බව ඊට එරෙහිව මූලික විරෝධතා මතු කරමින් නීතිපතිවරයා  කියා සිටියේය. එම තර්කය පිළිගත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පෙත්සම විභාගයට නොගෙනම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට තීන්දු කළේය.

(Visited 45 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!