නුගේගොඩ පැවැත්වෙන පෙරළියක ඇරඹුම සජීවී විකාශනය(VIDEO)

නුගේගොඩ පැවැත්වෙන පෙරළියක ඇරඹුම සජීවී විකාශනය(VIDEO)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/kalum.priyankara.10/videos/1277306815664387/” width=”500″ height=”400″ onlyvideo=”1″]

(Visited 30 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!