දැනට ඇමති පට්ටම් හමුවුන අයගේ නම් ලැයිස්තුව

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

මේවන විට රටේම අවධානය දිනාගෙන ඇති කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීම පිළිබඳ මාතෘකාව තවමත් අලුත් පුවත් මවන අතර මේවන විට එකඟවී ඇති ඇමති තනතුරු ප්‍රමාණයක් පිළිබඳව මාධ්‍යයට වාර්තා වී ඇති අතර ඒවා පහත දැක්වේ.

මුදල් ඇමති – රවී කරුණානායක
ආර්ථික සැලසුම් හා ප්‍රවර්ධන ඇමති – කබීර් හෂීම්
නාගරික සංවර්ධන හා මෙගා පොලිස් ඇමති – චම්පික රණවක
මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා සාමය පිලිබඳ ඇමති – තිලක් මාරපන
මහාමාර්ග ඇමති – ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
වැවිලි කර්මාන්ත ඇමති- ගයන්ත කරුණාතිලක
විදුලි බල ඇමති – ජෝන් අමරතුංග
මාධ්‍ය ඇමති – සාගල රත්නායක
වතු යටිතල පහසුකම් හා වතු නිවාස ඇමති – පලනි දිගම්බරන්
දේශීය ඇමති- එස්.බී නාවින්න
සෞඛ්‍ය ඇමති – රාජිත සේනාරත්න
විදුලි සංදේශ ඇමති – හරින් ප්‍රනාන්දු
නිවාස හා ඉදිකිරීමේ ඇමති – සජිත් ප්‍රේමදාස
අධ්‍යාපන ඇමති – අකිල විරාජ් කාරියවසම්
වාරය හා නාවික ඇමති – අර්ජුන රණතුංග
බුද්ධ ශාසන ඇමති – M.K.D.S ගුණවර්ධන
සංචාරක කටයුතු ඇමති – නවින් දිසානායක
පළාත් පාලන ඇමති – වජිර අබේවර්ධන
ප්‍රවාහන ඇමති – නිමල් සිරිපාලද සිල්වා
කෘෂිකර්ම ඇමති – දුමින්ද දිසානායක
උසස් අධ්‍යාපන ඇමති – සරත් අමුණුගම

(Visited 12 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!