“ජාතියේ යශෝරාවය නැංවූ මහා ගාන්ධර්වයා නිහඬ වීම බලවත් සංවේගයට හේතුවකි…” – මහින්දගේ ශෝක පණිවිඩය

“ජාතියේ යශෝරාවය නැංවූ මහා ගාන්ධර්වයා නිහඬ වීම බලවත් සංවේගයට හේතුවකි…” – මහින්දගේ ශෝක පණිවිඩය

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

ශී‍්‍ර ලාංකික ජාතියට මේ විශ්වයේ අසන්නට තිබූ මිහිරිම නාදය අමරදේවයන්ගේ කටහඬයි. ජාතියේ යශෝරාවය නැංවූ මහා ගාන්ධර්වයා නිහඬ වීම අප බලවත් සංවේගයට හේතුවන්නේය.
ශී‍්‍ර ලාංකික ජාතියට මේ විශ්වයේ අසන්නට තිබූ මිහිරිම නාදය අමරදේවයන්ගේ කටහඬයි.
mr_massage

(Visited 33 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!