” චීනුන්ට කඩේ යවන්න-සියලුම මන්ත්‍රීන්ට සුපිරි ලැප්ටොප්”

” චීනුන්ට කඩේ යවන්න-සියලුම මන්ත්‍රීන්ට සුපිරි ලැප්ටොප්”

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

4 වනදා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනාම සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක ප්‍රදානය කිරීමක් සිදුව ඇත. ගරු කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි චීන රජය විසින් ප්‍රදානය කරන ලද එම ලැප්ටොප් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ලබා දීමට එවා තිබුණි.

(Visited 19 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!