“ඔය ඒක ඒකාගේ ඕන විදියට මම ක්‍රිකට් පාලනය කරන්නේ නැහැ” -තිලංග සිරසවාහිනියට ලුණු ඇඹුල් ඇතිව අමතයි (VIDEO)

“ඔය ඒක ඒකාගේ ඕන විදියට මම ක්‍රිකට් පාලනය කරන්නේ නැහැ” -තිලංග සිරසවාහිනියට ලුණු ඇඹුල් ඇතිව අමතයි (VIDEO)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

“මාධ්‍යවේදීන්ට ඕන විදියට මම ක්‍රිකට් පාලනය කරන්නේ නැහැ” යන්න ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා පවසා සිටි.

ක්‍රිකට් කඩා වැටීමට වගකිව යුත්තේ පරිපාලනයයි: තිලංග සුමතිපාල ඔබ…

"තිලංග සුමතිපාල, ඔබ ඉල්ලා අස් විය යුතුයි "#lka #Cricket #SriLanka #ThilangaSumathipala

Posted by Newsfirst.lk on Tuesday, October 24, 2017

(Visited 21 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!