” උඩරට මැණිකේ දෙකඩ වෙයි – සිදුවෙන්නට ගිය මහා විපතක් නුලෙන් බේරෙයි”(PHOTO)

” උඩරට මැණිකේ දෙකඩ වෙයි – සිදුවෙන්නට ගිය මහා විපතක් නුලෙන් බේරෙයි”(PHOTO)

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වු උඩරට මැණිකේ දුමිරිය හැටන් සිංගිමලේ උමං මාර්ගය අසලදි එන්ජිම මැදිරිවලින් ගැලවි අඩි විස්සක් පමණ ඉදිරියට ධාවනය වි ඇති බව එම දුමිරියේ ගමන් ගත් මගීන් පවසා ඇත.හැටන් දුමිරිය ස්ථානයෙන් අද පස්වරු 2.30 ට ගමන් ආරම්භ කළ එම දුමිරිය සිංගිමලේ දුමිරිය උමං මාර්ගය අසලදි ඉදිරිපස එන්ජිම මැදිරිවලින් වෙන්වී අඩි විස්සක් පමණ ඉදිරියට ධාවනය විමෙන් පසුව නැවතත් එන්ජිම ආපසු මැදිරි වෙත පසු පසට පැමිණ වෙන්වු මැදිරි දුමිරිය රියදුරන් විසින් එක්කළ බවයි එම දුමිරියේ ගමන් ගත් මගීන් පවසන ලදී.පසුව එම දුමිරියේ ඉදිරිපස එන්ජිමේද කාර්මික දෝෂයක් ඇතිවිම නිසා බදුල්ල දක්වා ධාවනය වු උඩරට මැණිකේ දුමිරිය යලිත් හැටන් දුමිරිය ස්ථානය වෙත පැමිණ තිබේ.

(Visited 57 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!