අලුත් අවුරුද්දට යහපාලුවන්ගෙන් 44% ක තෑග්ගක් වගේ බද්දක්

අලුත් අවුරුද්දට යහපාලුවන්ගෙන් 44% ක තෑග්ගක් වගේ බද්දක්

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

රජය විසින් එන මාසයේ සිට සිදු කරන බදු ඉහල නැංවීම සමග දුරකථන ගාස්තුවලට වැට් බදු ප‍්‍රතිශතය 44‍% ක් පමණ වනු ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
මේ වන විට දුරකථන ගාස්තුවලට 25%‍ විදුලි සංදේශ බද්දක් හා 2%‍ සෙස් බද්දක් පමණක් අය කරන අතර යෝජිත බදු සංශෝධන යටතේ 15‍% වැට් බද්ද හා 2%‍ ක ජාතික ගොඩනැගීමේ බද්ද දුරකථන බිල්පතට අලූතින් එකතු වීමත් සමග ජංගම හෝ ස්ථාවර දුරකථනට 44%ක බද්දක් එක් වෙයි.
එනම් බිල්පත රු. 1000/-ට රුපියල් 440/- ක බද්දක් එකතු වෙයි.

(Visited 24 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!