රට ප්‍රපාතයටම…. “අපනයන ආදායම සියයට 18.7 කින් පහත වැටිලා…” – මහ බැංකුව

රට ප්‍රපාතයටම…. “අපනයන ආදායම සියයට 18.7 කින් පහත වැටිලා…” – මහ බැංකුව

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ අපනයන ආදායම සියයට 18.7 කින් පහත වැටී තිබේ.
මේ අනුව 2014 වසරේ දෙසැම්බර් මස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1005.1 ක්‌වූ අපනයන ආදායම 2014 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් 817.5 ක්‌ දක්‌වා අඩුවී ඇත.
මේ අතර 2015 සමස්‌ත වර්ෂයේම අපනයන ආදායම සියයට 5.6 කින් පහත වැටී ඇත. මේ අනුව 2014 වසරේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 11130.1 ක්‌ වූ මුළු අපනයන ආදායම, 2015 වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 10504.9 ක්‌ දක්‌වා අඩු වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක මේ බව සඳහන් වේ.

(Visited 34 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!