“අදහෙටම ලක්ෂ්මන් යාපාගේ තුනම හැලෙනවා…” – මහින්දානන්ද

“අදහෙටම ලක්ෂ්මන් යාපාගේ තුනම හැලෙනවා…” – මහින්දානන්ද

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

මුදල් රාජ්‍ය ඇමති ලක්ෂ්මන් යාපාට වැසිකිළියක්වත් හදන්න බැරි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී මහින්දානන්ද අලූත්ගමගේ මහතා පවසිය.
වැලිගමදී එකාබද්ද විපක්‍ෂ බල මණ්ඩලය පිහිටුවමින් ඔහු මෙසේද පැවසිය.
‘ලක්ෂ්මන් යාපා කියා තිබෙනවා මුදල් රාජ්‍ය ඇමැතිකම රොනීගෙන් පසු මට විතරයි ලැබුණේ කියා. බම්බුව තමයි ලැබුණේ. ඔය රාජ්‍ය ඇමැතිකමෙන් හක්මනට එක වැසිකිළියක් හැදුවද. එයාගේ ආසනේ ප‍්‍රාදේශීය සභා තුනක් තියෙනවා එකක් අද හෙටම හැලෙනවා. ඉතිරි දෙකම ප‍්‍රාදේශීය සභා ඡන්දයේදී හැලෙනවා. ලක්ෂ්මන් යාපාගේ තුනත් හැලෙනවා. මං මේ කියන්නේ ‘සභා’ගැන නිසා වැරැදියට වටහා ගන්න එපා’.

(Visited 16 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!