“අංශභාගය සැදී සිටි අම්මා ට මිනී ඔළු එව්වා..බිරිඳ සහ දරුවන්ට මිනිස් අතපය එව්වා..මෙලා ඔබටත් දියණියන්ටත් ස්තුතියි..” – රවී කරුණානායක

“අංශභාගය සැදී සිටි අම්මා ට මිනී ඔළු එව්වා..බිරිඳ සහ දරුවන්ට මිනිස් අතපය එව්වා..මෙලා ඔබටත් දියණියන්ටත් ස්තුතියි..” – රවී කරුණානායක

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

“අංශභාගය සැදී සිටි මගේ අම්මා ට මිනී ඔළු එව්වා. බිරිඳ සහ දරුවන්ට මිනිස් අතපය එව්වා” යනුවෙන් හිටපු අමාත්‍ය රවී කරුණානායක අද (10) අමාත්‍ය තනතුරෙන් ඉවත් වෙමින් කියා සිටියා.ඉතිහාසය විසින් තමා නිවැරදි බව තීන්දු කරනු ඇති බවයි ඔහු එහිදී අවධාරණය කර සිටියේ.තමන්ට මානසික පීඩනයන් එල්ල වෙද්දීත් ශක්තිය ලබා දීම ගැන, “මෙලා ඔබටත්, ඔනෙල්ලා, ෂෙනෙල්ලා, මිනෙල්ලා දියණියන්ටත් ස්තුතියි. ඔබ මට හැමදාමත් ආදරෙයි. මගේ ආදරය ඔබ ළඟයි.” යනුවෙන් අමාත්‍යවරයා සිය පවුලේ පිරිසට ස්තුතිය පළ කළා.මේ වනවිට රටේම කතාබහට ලක්ව ඇත.

(Visited 37 times)
ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ශක්තියයි... ස්තුතියි !
Click here to connect!